Štvrtý seminár Budujeme nádej – prezentácie

Prinášame dve prezentácie, ktoré odzneli na seminári Budujeme nádej 27. septembra 2017 v Herľanoch.

Prezentácia Kristíny Bogárovej, členky šesťčlenného tímu architektov, ktorý v Ideovej urbanisticko-architektonickej súťaži Luník IX, vyhlásenej  Mestom Košice v spolupráci s mestskou časťou Košice – Luník IX a neziskovou organizáciou ETP Slovensko, získal prvé miesto.

Na stiahnutie TU.

 

Prezentácia Jany Lukáčovej z International Development Norway Association o východiskovej situácii pre rozvoj zamestnanosti obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v zelenej ekonomike SR. Prezentácia odznela na seminári Budujeme nádej 27. septembra 2017 v Herľanoch.

 

Na stiahnutie TU.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Ing. Slavomíra Mačáková, PhD.