Stretli sa naše deti, rodičia a mentori z Luníka IX

Na dnešné stretnutie našich klientov – rodičov a detí z Luníka IX a ich mentorov prišli aj nadšenci čítania a kníh Renáta Pankiewicz a Ivan Žiga z občianskeho združenia Paľikerav, ktorí svojím Knižným klubom aktivizujú rómske deti, aby si našli cestu k literatúre. Porozprávali, ako pracujú a premietli videá – „recenzie“ detí na knihy, ktoré prečítali. Ôsmačka Peťka Balogová zo základnej školy v Budimíre prezradila, aké úžasné zmeny do jej života priniesli knihy a práca v klube. Do Knižného klubu, ktorý nedávno získal prestížne ocenenie Roma Spirit 2017, chodí aj niekoľko detí z Luníka IX. O aktivitu sa živo zaujímali, rovnako aj ich rodičia, a preto veríme, že vďaka dnešnému stretnutiu sa počet mladých čitateľov z Luníka IX ešte rozrastie.

„Najdôležitejšie je, aby každý dostal možnosť realizovať sa. To by mal garantovať štát. Výsledky však už garantuje každý sám svojím vlastným pričinením,“ povedal okrem iného antropológ Alexander Mušinka, autor Atlasu rómskych komunít. Príťažlivo hovoril o rôznych aspektoch života v chudobe.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX – Mosty medzi Luníkom a Košicami.


Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Ing. Slavomíra Mačáková, PhD.

Realizované s finančnou podporou Európskej únie – Dunajského nadnárodného programu v rámci projektu s názvom Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje.