Stážistka Veronika

Veronika Poklembová vyštudovala krajinnú architektúru a priestorové plánovanie, v tomto odbore nadobudla aj doktorandské vzdelanie a pracovala pri hlavnej architektke Bratislavy, avšak srdce ju zaviedlo úplne inam. Stala sa členkou tímu Teach for Slovakia, aby absolvovala intenzívny, full-time dvojročný program osobnostného a profesionálneho rozvoja s inšpiratívnou komunitou a  spoločne sa angažujú na školách aj mimo nich, aby všetky deti bez rozidelu mali šancu byť v živote úspešné.

Kým jej malí žiaci na základnej škole sv. Faustíny v Dlhej Lúke pri Bardejove prázdninujú, Veronika stážuje v ETP. Ale v septembri sa znovu vráti k svojim malým tretiakom.

„Pracujem v ETP na projekte, ktorý by sa mal realizovať na Luníku IX so zapojením miestnej komunity mladých. Jeho zámerom je obohatiť tamojší kultúrny život a vznikajúci oddychový verejný priestor o nový, zaujimavý prvok,“ hovorí a naznačuje, že s mládežou bude spolupracovať inšpiratívny výtvarný umelec. Aj výsledok ich spoločnej práce bude inšpiratívny a nesie v sebe šancu pre vzájomné porozumenie a zblíženie kultúr.

Veronika sa už ako študentka angažovala v aktivitách, na ktorých participovali miestne komunity. Po dobrovoľníckom pôsobení v Anglicku medzi utečencami, ďalšími migrantmi a deťmi z chudobných rodín z predmestia Birminghamu sa utvrdila, že chce, aby jej životná cesta smerovala k takémuto druhu práce. Na svojim transparente, ako členka kohorty 2016 Teach for Slovakia, má napísané: CHCEME VEDIEŤ VIAC. Svojich žiačikov vedie k tomu, aby aj oni tak zmýšľali, boli zvedaví, túžili po vedomostiach a raz sa aj ich pričinením skvalitnil život v ich komunite.