Štátna tajomníčka dávala vysvedčenia

Nová štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Romana Kanovská spolu so svojím poradcom Tomášom Sokolom navštívila Základnú školu vo Veľkej Ide, kde sa stretla s riaditeľkou školy Teréziou Besterciovou, starostom obce Júliusom Beluscsákom, odborným radcom Okresného úradu Košice  Imrichom Vincem, riaditeľlkou ETP Slovensko Slávkou Mačákovou a koordinátorkou programu Vzdelávanie ETP Slovensko Lenkou Orságovou.

Hlavnou témou rozhovoru bolo využívanie inovatívnej, akceleračnej vzdelávacej metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE) v rámci popoludňajšieho školského klubu, ktorý v ZŠ Veľká Ida z iniciatívy ETP a v dobrej spolupráci so školou pôsobí už od školského roku 2013/2014.

Štátna tajomníčka sa zaujímala, akým spôsobom vplýva táto metóda na žiakov i pedagógov, ktorí s ňou pracujú. Prišla aj medzi deti, ktoré navštevujú školský klub a najlepším odovzdala vysvedčenia.

Teší nás, že všetci prváci, ktorí chodili do popoludňajšieho školského FIE klubu, úspešne postúpili do druhého ročníka.

Niektoré deti sa však budú učiť aj počas prázdnin. Napríklad Sebastián, ktorému sa láskaví darcovia na portáli kamosizwebu.sk pozbierali na logopéda, sa bude v spolupráci s nim učiť rozprávať a deti, ktoré pre chorobu či z iného dôvodu vyučovanie vymeškali, všetko dobehnú v miestnom komunitnom centre.

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, Nadácie Velux a Karpatskej nadácie.

SFM logo SKKN_logoTheVelx Fnd+VILVEL