Štát poskytne pôžičky na svojpomocnú výstavbu

Predsa sa nám podarilo presadiť do života jeden z nástrojov, ktoré sme pilotovali a priniesol dobré výsledky.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) poskytne 13,5 milióna eur na finančné nástroje pre svojpomocnú výstavbu obydlí a podporu sociálnych podnikov. Návratový charakter finančných nástrojov zabezpečí dlhodobo udržateľnú formu pomoci pre marginalizované rómske komunity.