Šťastný štart!

Milé školáčky, milí školáci, želáme vám šťastný štart do nového školského roka a veľa zaujímavých dobrodružstiev pri objavovaní a osvojovaní si nových vedomostí. Prajeme vám príjemných učiteľov, chuť do učenia a dobré známky. Nezabudnite: Každý deň v škole a každý nový poznatok je stupienok k vašej budúcnosti.

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia, berte, prosíme, svojich žiakov s láskou, objavujte a rozvíjajte v nich to najlepšie, čo v sebe majú, dôverujte im trebárs aj na dlh a dávajte im to najlepšie, čo je vo vás.