Štartujeme nový projekt pre Rómov – seniorov

Pani Emília Čurejová z osady v Starej Ľubovni-Podsadku, ktorá sa tohto roku dožije 82 rokov, sa v knihe Andal o dživipen (2011) vyjadrila: „Veľa sme debatovali, so všeličím nám poradili,  stretávali sme sa so zdravotnou sestrou, brávali nás na výlety. Spestrilo nám to život.“  Hovorila o projekte pre seniorov, ktorý sme realizovali pred vyše desiatkou rokov. Starým ľuďom v osadách sme preplácali lieky, zdravotné pomôcky, organizovali sme pre nich vzdelávacie a spoločenské aktivity. Nielen mnohonásobná babka a prababka Emília si na tento projekt dlho spomínala, ale aj mnohí jej rovesníci. Našich pracovníkov sa veľakrát pýtali, či znovu pre nich niečo nemáme.

Teraz prinášame dobrú správu: Práve od dnešného dňa, 1. februára, rozbiehame projekt pre  rómskych seniorov, ktorý potrvá takmer dva roky. Nebude taký rozsiahly, ako predošlý, ale sme presvedčení, že pomôže. Realizujeme ho na východnom Slovensku s podporou nadácie s názvom Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť (EVZ Stiftung – Erinnerung, Verantwortung, Zukunft) so sídlom v Nemecku.

Sociálnu, zdravotnú asistenciu, náhradu zdravotníckych pomôcok, ktoré negarantuje verejná zdravotná starostlivosť, poskytneme až dvesto rómskym klientom, ktorí sa narodili do 8. mája 1945. Pre seniorov pripravia deti a mladí ľudia kreatívne podujatia, ktoré zvýšia povedomie o rómskej genocíde. Tie najbližšie budú už pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov (8. apríla).

Žiaľ, nie všetci naši vtedajší klienti, ktorých sme rátali na tisíce, si na tento nový projekt  počkali. Je známe, že Rómovia na Slovensku sa  priemerne dožívajú omnoho menej rokov, ako ľudia z majority. Podieľajú sa na tom ich zlé životné podmienky, v dôsledku ktorých sa objavuje aj vyššia chorobnosť.

Ani babka Emília už nie je tou čiperkou ako vtedy. Trpí vážnou chorobou a často ju musia odviezť do nemocnice. Akiste jej príspevok na lieky padne veľmi dobre.

Zámerom projektu je pomôcť ľuďom, ktorí priamo alebo nepriamo zažili prenasledovanie nacistickým režimom a v súčasnosti sú diskriminovaní, sociálne vylúčení a žijú v chudobe.

Prvou, veľmi náročnou etapou projektu je vyhľadávanie klientov, ktorí sa narodili do skončenia druhej svetovej vojny. Budeme pritom spolupracovať s obcami a mestami a miestnymi terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Zložité bude najmä hľadanie vo veľkých mestách, o čom sa už presviedčame.

Zatiaľ je v projekte najstaršou klientkou pani Helena zo Starej Ľubovne, ktorá sa narodila v roku 1929.