Štartuje INTEGRA

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj začalo pracovať na novom projekte INTEGRA, financovanom z Fondu EÚ pre azyl, migráciu a integráciu. 

INTEGRA sa usiluje najmä prostredníctvom odovzdávania poznatkov a skúseností medzi samosprávami miest o zlepšenie procesu dlhodobej integrácie štátnych príslušníkov z tretích krajín, ktorí žijú v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Taliansku a na Slovensku.

Projekt podporí hlbšie vzájomné porozumenie medzi komunitami cudzincov a hostiteľskej spoločnosti proti rastúcemu diskurzu sekuritizácie, v ktorom sú utečenci označovaní za hlavnú bezpečnostnú hrozbu v Európe. Partneri projektu vypracujú konkrétne integračné opatrenia ako napríklad vzorové audity miest a programy integrácie, ktoré vzídu z integračných laboratórií občanov (občianskych stretnutí), aké vzniknú vo všetkých krajinách zapojených do projektu.

V roku 2018 a 2019 bude hlavný partner projektu – Rozvojová agentúra Sofia – viesť konzorcium partnerov ETP Slovensko, RISSC Taliansko,  ICP Česká republika, Centar za mir Chorvátsko a RiskMonitor Bulharsko.

Na kick off stretnutí partnerov projektu Integra boli v Sofii od 21. do 23. februára riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková a analytička ETP Soňa Soľáková.