Stará Ľubovňa – Podsadek

ETP pôsobí v lokalite Stará Ľubovňa – Podsadek už viac ako 15 rokov. V meste žije asi 2200 Rómov, z toho približne 1200 žije v segregovanej osade Podsadek. V Podsadku sa nenacháza materská škola, iba základná škola so 100% rómskymi žiakmi. Komunitné centrum ponúka miestnym Rómom možnosť zmysluplne využiť svoj voľný čas a vzdelávať sa prostredníctvom rôznych aktivít.


Kontaktné informácie

Garant a vedúci KC: Dávid Korčkovský

Odborná pracovníčka KC a lektorka predškolskej prípravy: Lucia Gomolák

Projektová koordinátorka a zástupkyňa riaditeľky: Ľudmila Stašáková

Asistenti: Ján Pompa, Adela Pompová, Eva Korčkovská

Email: korckovsky@ke.etp.sk

Tel. číslo: 0907 889 567

Adresa: Podsadek 1145, 064 01 Stará Ľubovňa

Ako sa k nám dostanete?