Stanovisko ETP Slovensko k súčasnej situácii sociálne vylúčených obyvateľov v Košiciach na sídlisku Ťahanovce

Mesto Košice má uzavreté Memorandum o spolupráci s ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, ktoré hovorí o spolupráci  pri hľadaní riešení pre všetky sociálne vylúčené skupiny na území celého mesta. ETP Slovensko v téme sociálne vylúčených skupín obyvateľov pracuje dvadsať rokov a dosiahlo viditeľné úspechy, ktoré ocenila okrem iných aj Európska komisia.

Memorandum, ako aj Koncepcia komplexného riešenia situácie na Luníku IX sú dobrým základom pre to, aby všetci záujemcovia, ktorí chcú pomôcť zlepšiť situáciu ľudí bez dôstojného bývania v meste Košice, sa stretli a spoločne hľadali riešenia nielen situácie v Ťahanovciach, ale aj na území celého mesta.