Srdiečkový týždeň

Uplynulý týždeň v komunitnom centre v Rankovciach by sa mohol volať srdiečkový. So všetkými skupinami sme zhotovovali valentínske srdiečka. Žiaľ, nie všetky deti si to užili, pretože  aj tu vyčíňala chrípka.

Tretiaci zo školského klubu boli na exkurzii na obecnom úrade, kde pripravujú projekt o histórii Rankoviec, kde žil aj významný slovenský spisovateľ, dramatik a národný dejateľ Jonáš Záborký.