Správa z partnerskej návštevy v Srbsku

Trojčlenná skupina zo Slovenska – za ETP Slovensko Slávka Mačáková a Miroslav Pollák a za OZ Ľudia v Tatrách Andrea Hagovská – bola v dňoch od 17. do 21. júla tohto roku na návšteve partnerských organizácií v Srbsku, ktoré sa spolupodieľajú na realizácii medzinárodného projektu RARE.

Pracovná návšteva pozostávala zo štyroch častí:

  • stretnutie so srbskými partnerskými organizáciami,
  • stretnutie s predstaviteľmi samosprávy mesta Niš,
  • oboznámenie sa s projektami, realizovanými v meste Niš,
  • návštevy v teréne na miestach realizácie konkrétnych projektov a stretnutie s účastníkmi projektov a ich klientmi.

Počas celého pobytu sprevádzal slovenskú delegáciu zástupca Ligy Rómov v Srbsku Nenad Vladisavljev.

Slovenskí účastníci mali možnosť stretnúť sa v meste Niš s Osmanom Baličom, prezidentom YUROM centra – asociácie rómskych organizácií na západnom Balkáne. Osman Balič je zároveň lídrom Ligy Rómov v Srbsku. Objasnil návšteve súčasnú situáciu a postavenie Rómov v Srbsku a zvlášť zdôraznili ťaživú situáciu Rómov v oblasti zamestnanosti a bývania.

Na stretnutie na Mestskom úrade v meste Niš, kde boli prítomní  čelní predstavitelia mesta – zástupca primátora, členovia Mestskej rady a vedúci odborov zamestnanosti a podpory podnikania, prišiel z Belehradu aj štátny tajomník Ministerstva práce a sociálnych vecí Srbska Nenad Ivanišević. Štátny tajomník vysvetlil politiku Srbska a ocenil zahraničný záujem o riešenie problémov v spolužití s Rómami. Zvlášť zdôraznil fakt, že tento projekt, zameraný na oblasť rómskej problematiky, je prvým projektom finančnej pomoci EÚ Srbsku.

Počas stretnutia s predstaviteľmi mesta Niš predstavila Slávka Mačáková projekt dobrej praxe zo Slovenska – poskytovanie komplexných sociálnych služieb marginalizovaným Rómom všetkých vekových skupín s dôrazom na svojpomocnú bytovú výstavbu a zvýšenie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených Rómov.

Na stretnutí na Mestskom úrade v meste Niš boli prítomní aj zástupcovia organizácie HELP, srbskej pobočky nemeckej organizácie a srbský zástupca UNDP, aby prezentovali projekty podporené zahraničnými súkromnými donormi z Nemecka, resp. financiami rozvojovej organizácie OSN. Predstavili projekt „Amala 1“, zameraný na triedenie a recykláciu komunálneho odpadu a projekt „Mahala 1“, orientovaný na podporu svojpomocnej výstavby domov pre občanov rómskej komunity.

Z užitočnej návštevy v meste Niš vzišlo niekoľko poznatkov, resp. odporúčaní, ktoré slovenskí účastníci radi odovzdávajú srbským partnerom:

1.Vzhľadom na tvrdú konkurenciu na trhu s odpadom je nevyhnutné vypracovať návrh, ktorý obstojí v konkurencii predaja a nákupu odpadu, inak veľké firmy môžu zlikvidovať malú konkurenciu. Bolo by vhodné triedený odpad spracovať (napr. drviť plasty) a zvýšiť tak pridanú hodnotu konečného predajného artiklu.

2.Oblasť bývania nie je možné riešiť iba zmenou technológií alebo jednorazovou finančnou výpomocou. Problém je už v neochote vysporiadať a legalizovať pozemky, na ktorých žijú Rómovia už viac generácií. Nevôľa väčšinového obyvateľstva má pôvod historický, mentálny a majetkový a naviac súvisí s celkovou súčasnou sociálnou a ekonomickou situáciou v Srbsku. Rómskym organizáciám a ich lídrom neostáva nič iné, ako vydržať a vyjednávať s politickými reprezentantmi na každej úrovni (lokálnej aj celoštátnej) a tlačiť na uplatnenie svojich oprávnených nárokov na dôstojné bývanie a  dôstojný život.

Slovenskí partneri vedia pomôcť príkladmi riešenia podobných problémov na Slovensku a v budúcnosti aj možnou spoločnou realizáciou pilotného projektu svojpomocnej výstavby rodinných domov. Táto myšlienka a tento spoločný záujem o vzájomnú spoluprácu pri realizácii srbsko-slovenského projektu v budúcnosti je najväčším úspechom partnerskej návštevy slovenských organizácií v Srbsku, ktorá sa uskutočnila v rámci „visit good practices“ projektu RARE.

Slovenská návšteva vzbudila  pozornosť srbských médií:

TU

TU

TU

TU