Správa o činnosti v rámci projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku za obdobie

V rámci daného projektu v našom Komunitnom centre prebiehali tieto aktivity:

Mimoškolské aktivity (krúžok varenia, hospodárenie v domácnosti a kultúra bývania, futbalový krúžok a výtvarný krúžok)

Na týchto aktivitách mládež rozvíjala svoje zručnosti a schopnosti. Naučili sa variť mnohé jedlá, pri príprave ktorých už pomáhajú aj doma rodičom. Taktiež sa naučili pekne stolovať ako aj robiť nákupy. V rámci futbalového a výtvarného krúžku si mali možnosť rozvíjať svoje záľuby. Miestna škola nám poskytuje telocvičňu a ihrisko na futbalový krúžok.

Účasť na týchto aktivitách bola pomerne značná, pretože záujem o nich bol veľký. Na futbalový krúžok chodilo v priemere 10 detí. Ostatných mimoškolských aktivít sa zúčastňovalo minimálne 9 a spravidla aj viac detí.

Predškolská príprava

V rámci tejto aktivity som sa venovala deťom predškolského veku. V priemere chodilo na túto aktivitu 9 detí, v zimnom období a počas chrípky niekedy aj menej. Deti si osvojovali nové vedomosti podľa svojich možností. Niektoré boli šikovnejšie, iné menej. Naučili sa rozpoznávať farby, číslice do 6 a tiež sa mohli naučiť nové hry. Veľmi ma potešila Barborka Ferencová, ktorá bola zo začiatku veľmi nesmelá a bojazlivá. Teraz sa stále usmieva a na predškolskú prípravu by najradšej chodila každý deň. Deti, ktoré nastúpili do školy boli na zápis v „normálnej škole“ a nezúčastnili sa ani psychotestov.

Križovatky pre dospelých a Križovatky pre mladých

V rámci Križovatiek pre dospelých sa trom účastníkom zmenil pohľad na svet, intenzívne si začali hľadať prácu a úspešne si ju aj našli. Jedna 35-ročná pani si našla prácu ako upratovačka na dobu neurčitú. Druhá si našla prácu ako čašníčka počas turistickej sezóny na dobu určitú, má tiež asi 35 rokov. Jeden 18-ročný mladík si našiel prácu vo výrobe na dobu určitú. Tomuto chlapcovi som pomáhala hľadať si prácu na internete. Ženy som povzbudzovala, aby sa nevzdávali, keďže mnoho ich pokusov nájsť si prácu bolo neúspešných.

Na kurz Križovatky pre dospelých chodili aj dve Nerómky, ktoré majú manželov Rómov a polovičná Rómka, ktorá ma manžela Róma. Chodila tu aj polovičná Rómka, ktorá má manžela Neróma.

Mladí sa na križovatkách zapájali aktívne, hľadajúc si svoj zmysel života. Jeden chlapec ide študovať na stredné odborné účilište do Bijacoviec.

Mladé mamičky

Na túto aktivitu chodili okrem mladých dievčat aj chlapci ale aj staršie mamičky, ktoré odovzdali svoje skúsenosti mladším. V priemere sa tejto aktivity zúčastňovalo 10 účastníkov.

Finančné vzdelávanie

Som rada, že v rámci tejto aktivity som mohla pomôcť trochu sa zorientovať vo svojich financiách našim klientom, keďže mnohí z nich nevedia vôbec hospodáriť s peniazmi. Na školenie „Naplánuj si budúcnosť“ chodilo 20 klientov a na školenie „Nebojme sa peňazí“chodilo cca 9 mladých ľudí.

V Komunitnom centre sme tiež poskytovali právnu, sociálnu a zdravotnú asistenciu ako aj pracovné poradenstvo, pracovné preškolenie a finančné poradenstvo.

Som veľmi rada, že za pomoci nášho právnika sa nám podarilo zabezpečiť, aby jedna rodina nebola vysťahovaná na ulicu. Tiež sa podarilo urovnať spor medzi otcom a dcérou, kedy chcel otec súdne vymáhať dlh od dcéry a tá dlh vyrovnala ešte pred podaním žaloby. Často pomáham pri riešení exekúcií, hlavne v prípadoch, keď sociálna poisťovňa uplatňuje zrážky z dôchodkov aj napriek tomu, že je dlh už splatený. V jednom prípade sa stalo, že jednej pani stiahli dôchodok úplne a nezostalo jej ani životné minimum. Až po mojej urgencii jej dôchodok vrátili.

V rámci sociálnej asistencie sa nám pre jednu rodinu podarilo zariadiť pridelenie prídavkov na dieťa a v súčasnosti sa snažím v spolupraáci s českou sociálnou poisťovňou o vybavenie rodinných prídavkov pre deti, ktoré sa narodili v Českej republike. Matka v tejto rodine poberala dôchodok pod úrovňou životného minima a tak sme jej pomohli pri získaní doplatku do výšky životného minima od úPSVaR.

Osobne som veľmi šťastná, že naši klienti majú tú možnosť obrátiť sa na nás takmer vo všetkých oblastiach (bývanie, sociálne, právne, zdravotné problémy, voľno-časové aktivity pre deti, atď.) Niektoré problémy našich klientov by bez našej pomoci boli pre nich neriešiteľné

V Spišskom Podhradí dňa 12.8.2010

Viera Gondová