Športové popoludnie na „Deviatke“

Na športové popoludnie na „Deviatke“, ktoré sa uskutočnilo včera, prišlo viac ako tridsať detí od piatich až do sedemnástich rokov.

Na futbalovom ihrisku súťažili deti v piatich športových disciplínach a dvoch kategóriách  – mladší a starší. Mladší si najviac pochvaľovali beh s loptičkou v lyžici, tí starší zas kop na bránku. Aj keď každá z disciplín mala svojho víťaza, zvíťazili napokon všetci, ktorí strávili voľný čas zmysluplne pri športe.

Športové popoludnie na Luníku IX zorganizovalo ETP v spolupráci s Komunitným centrom mesta Košice.