Sporiaci projekt IDA

Program účtov osobného rozvoja 

Sporiaci projekt sme realizovali od roku 2007. Počas ôsmich rokov sa doň zapojilo celkom 926 klientov, z nich 626 aj úspešne ukončilo.

Cieľom projektu bolo ponúknuť chudobným rodinám a jednotlivcom príležitosť prevziať aktívnu úlohu v zlepšení svojej vlastnej finančnej situácie. Najväčším prínosom Sporiaceho projektu je, že účastníci sa aktívne zapájali a zveľaďovali svoj majetok svojím vlastným úsilím.

Dlhodobým zámerom projektu bolo presvedčiť slovenských zákonodarcov, že vyplácanie sociálnych dávok bez akýchkoľvek podmienok, prehlbuje závislosť chudobných od štátu a berie im odvahu a chuť zabezpečiť svoju každodennú existenciu vlastným pričinením. Ďalším zámerom projektu bolo presvedčiť zákonodarcov o potrebnosti vytvoriť nové nástroje sociálnej politiky, ktoré pomôžu klientom úradov práce dosiahnuť finančnú nezávislosť a zlepšiť si kvalitu svojho života.

O výsledkoch a zovšeobecneniach tohto projektu sa dočítate v našej publikácii Sporenie IDA – Splňme si svoj sen.

V roku 2014 Sporiaci program úspešne ukončilo 145 klientov zo 14 obcí a miest, ktorým sme vyplatili bonus v celkovej výške 61 625 eur. Podmienky Sporiaceho programu úspešne plnili klienti v obciach, kde sme prevádzkovali komunitné centrá, ale aj v ďalších ôsmich obciach: V Kecerovciach sme 9 klientom vyplatili bonus v celkovej výške 3 400 eur, vo Vtáčkovciach 12 klienti získali bonus 4 150 eur, 4 klienti z Kojatíc získali bonus 680 eur, 21 klientov z Veľkého Blhu získalo bonusy 6 195 eur, v Hodejove jeden klient dostal bonus 550 eur, 6 klientov z Cinobane získalo 1 470 eur, v Uhorskom 2 klienti získali bonusy 750 eur a 6 klienti vo Veľkých Dravciach získali bonusy v celkovej sume 945 eur.

logo3