Spolupráca Klubu práce s MVO, samosprávou a podnikateľskými subjektmi v obci Spišský Štvrtok

Na začiatku realizácie projektov organizovaných a manažovaných OZ ETP Slovensko v obci Spišský štvrtok, sme sa snažili vybudovať dobré vzťahy medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou obce. Výsledkom tejto snahy bol vznik nového občianskeho združenia, ktoré sa zameralo hlavne na prácu s miestnou rómskou komunitou s názvom Občianske združenie Sila Pomoci.

Personálny poradca v obci Spišský štvrtok pracuje s komunitou, samosprávou a ostatnými zložkami spoločenského a kultúrneho života. V spolupráci so samosprávou sme navrhli združeniu aktivity, ktoré umožnili dlhodobo nezamestnaným uplatniť svoje schopnosti na trhu práce, aktivity na zlepšenie sociálneho bývania, ale aj aktivity, ktoré nezamestnaným pomohli zriadiť si živnosť. Hlavnou činnosťou Občianskeho združenia Sila pomoci je účasť na aktivačnej činnosti v našej obci.

Občianske združenie Sila Pomoci v spolupráci s Klubom práce zapojilo obyvateľov obce do vzdelávacieho programu. Po ukončení kurzu, klienti Klubu práce, získali osvedčenia o spôsobilosti na odbornú prácu v oblasti stavebníctva. Vzdelávací program vypracovala vzdelávacia inštitúcia Odborné učilište lesnícke v Bijacovciach a vzdelávacia inštitúcia Mapa, s.r.o. Košice. Samotná praktická príprava sa uskutočňovala u potencionálneho zamestnávateľa v súkromnej stavebnej firme, ktorá umožnila prístup na praktické cvičenia na svojich stavbách v Poprade, Spišskej Novej Vsi, v šali, v Bratislave i v samotnej obci. Dôležitou časťou vzdelávacieho programu bola aj samotná účasť absolventov na praktickom cvičení pri výstavbe sociálnych bytov v obci. Koordináciou vzdelávacieho programu s partnerskými organizáciami v projekte sa podarilo Súkromnej stavebnej firme Ladislava Mirgu vybudovať obytný dom so sociálnymi bytmi pre 36 nájomníkov. Všetci účastníci vzdelávacieho programu v odboroch stavebný pracovník, murár, zvárač, obrábač kovov, sa zúčastnili priamo na výstavbe vlastných bytov, keďže väčšina z nich boli aj čakateľmi na nájomné byty.

Po ukončení vzdelávacieho programu sme absolventom pomáhali získať odbornú prácu v stavebných firmách. Po rokovaniach s potencionálnymi zamestnávateľmi väčšina z nich získala pracovné príležitosti v stavebných firmách v SR a v ČR.

Druhou aktivitou, pri ktorej spolupracuje Klub práce s Občianskym združením Sila pomoci je pomôcť vyškoleným nezamestnaným klientom nájsť prácu. Zúčastňovali sme sa na burzách práce, na výberových konaniach v stavebných firmách. Pripravovali sme uchádzačov o zamestnanie tak, aby boli schopní vlastnej prezentácie pri výberových konaniach

Treťou aktivitou je pomoc začínajúcim podnikateľom. Príprava spočívala v oboznamovaní sa so živnostenským zákonom, daňovými a sociálnymi zákonmi, zákonníkom práce. Niektorých klientov sme naučili pracovať na vlastnom podnikateľskom projekte, ktorým sa chceli uchádzať o finančnú podporu z úPSVaR.

Tato forma prípravy bola realizovaná jednoduchými konzultáciami s jednotlivými klientmi.

Ing. štefan Mirga, personálny poradca KP