Spoločný program bývania sa začal

Šanca predovšetkým pre mladých ľudí, aby si vlastným pričinením nadobudli legálne, bezpečné a zdravé bývanie – tak možno stručne charakterizovať Spoločný program bývania,ktorý včera otvorili v areáli Herlianskeho gejzíra. Na programe sa spolupodieľajú neziskové organizácie Člověk v tísni, pobočka Slovensko, ETP Slovensko a Združenie Pre lepší život.

Programová riaditeľka Spoločného programu bývania Lenka Hujdičová na otvorení privítala zástupcov príslušných ministerstev, starostov, členov obecných zastupiteľstiev a sociálnych pracovníkov z obcí, kde žijú marginalizované rómske komunity a ďalších hostí.

Účastníci otváracieho seminára navštívili Rankovce, kde ETP Slovensko s obcou Rankovce, jej terénnou sociálnou prácou a Združením Pre lepší život s úspechom overuje model svojpomocnej výstavby nízkonákladových domov. V panelovej diskusii si vymenili  skúsenosti a so Spoločným programom bývania sa bližšie zoznámili prostredníctvom prezentácií.

Spoločný program bývania bude pracovať v troch prepojených projektoch:

  1. Asistencia svojpomocného bývania – od septembra 2015 ponúka Spoločný program bývania obciam, ktoré doň vstúpia, odbornú pomoc. Cieľom je realisticky nastaviť vo vybraných lokalitách rozvoj vlastnými silami obyvateľov a pripraviť ich na budúcu výstavbu.
  2. Zvyšovanie finančnej gramotnosti rodín – intenzívna spolupráca s terénnymi pracovníkmi začína už v októbri 2015, výber rodín a nastavenie ročnej spolupráce prebieha v spolupráci s obcami.
  3. Mikropôžičkový fond sa plánuje rozbehnúť v roku 2016.

Model svojpomocnej výstavby domov do osobného vlastníctva ETP Slovensko ocenil Európsky hospodársky a sociálny výbor zlatou Cenou pre občiansku spoločnosť za rómsku integráciu. Úspech je výsledkom spolupráce mimovládnych organizácií, starostov, nezávislých expertov z oblasti architektúry a územného plánovania, terénnych a komunitných sociálnych pracovníkov.

Strategickým partnerom Spoločného programu bývania je Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

 

Prezentácie:

Slávka Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko: Model financovania rodinných domov do osobného vlastníctva a podporné programy

Katarína Smatanová, expertka Spoločného programu bývania z Fakulty architektúry STU Btarislava: Asistencia bývania v obciach s koncentráciou chudoby – nová výstavba a postupná obnova lokality