Spoločná opekačka

V apríli 2010 sa uskutočnila spoločenská aktivita pre deti a mládež zo všetkých krúžkov ako aj pre deti, ktoré navštevujú predškolskú prípravu. Počas tejto aktivity sme opekali slaninu a špekáčiky. V predvečer 1. mája sa na aktivite zúčastnili takmer všetky deti, ktoré navštevujú krúžky. Predškoláci prišli dokonca aj s rodičmi. Palice na opekanie si všetci pripravili doma. Každému sa ušlo slaninky alebo špekáčika a cibule.Drevo na opekanie sme zabezpečili z lesa za pomoci policajta, s ktorým spolupracuje naše komunitné centrum. Tento policajt osobne vybavil povolenie, aby sme mohli nazbierať drevo z lesa a sám nám pri zbieraní pomáhal. Večer sme založili dve vatry a následne sme opekali. Všade vládla výborná nálada. Deti sa pri hudbe výborne zabavili a vyšantili. Prvomájovú atmosféru posilnilo aj zdobenie májov, keďže v susedstve komunitného centra ženy práve zdobili stromčeky pre svoje vnučky. Opekanie skončilo krátko po zotmení.