Spevácky krúžok

V mesiaci február sa nám podarilo prezentovať krúžok spevu na kultúrnom podujatí s názvom Sam Roma Sam v meste Hnúšťa. Medzi päťdesiatimi účinkujúcimi sa našich desať detí nestratilo. Predstavili sme sa s piatimi rómskymi pesničkami za doprovodu gitaristu známej rómskej kapely Sendreiovcov. Deti mali neuveriteľný zážitok, keď sa postavili pred početné obecenstvo a boli ocenené potleskom, čo bolo pre nich zadosťučinením a odmenou. Sú si vedomé, že bez pravidelnej dochádzky na skúšky by nemohli vystupovať na verejnosti a zdokonaľovať svoj talent. Spev sa musí cvičiť, pretože nie každý môže ihneď spievať a naše deti vedia, že takýto krúžok je veľmi prospešný pre ich voľný čas. V najbližšej dobe sa deti zo speváckeho krúžku pripravujú na prezentáciu 50-členného detského zboru s názvom Romani luluďi (Rómsky kvietok), ktorého členmi sú aj naše deti. Vystúpenie sa uskutoční v rámci kultúrneho podujatia Gipsy Spirit, ktoré sa uskutoční v máji v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Deti sa už tohto vystúpenia nevedia dočkať.