Spevácke hviezdy v Rudňanoch

26. júla sa nám podarilo v spolupráci s hudobnou skupinou Sendreiovci zorganizovať kultúrne popoludnie v lokalite 5RPII. Vystúpili na ňom spevácke hviezdy ako je Janka Sendreiová, ktorá v roku 2005 spievala aj v newyorskej Carnegie Hall (koncertná sieň v New Yorku, kde hrávajú najväčšie hviezdy klasickej, či populárnej hudby) a Ida Kelarová so svojim zborom Apsora, ktorý zväčša tvorili žiaci z jej letnej školy hlasu z rôznych štátov Európy, ale aj mládenci, ktorí s ňou vystupujú – spievajú a tancujú už dva, tri roky.

Spolu s nimi prišla aj známa fotografka Eva Davidová, ktorej fotografie zo života Rómov sú známe v celej Európe. Rómske čapáše od Sendreiovcov striedal gospelový spev zboru Apsora. Zahanbiť sme sa nenechali ani my, domáci. Hosťom sa predstavil mládežnícky súbor tradičných rómskych tancov pod vedením pani Kandráčovej a speváčky zo speváckeho krúžku pani Berkyovej. A keby vzdialenosť medzi nami nebola taká veľká, veru by si naše speváčky a tanečníkov brávali na svoje vystúpenia aj Sendreiovci, aj Ida Kelarová. Takéto vystúpenia a jeden krát ročne návšteva premietania filmov v rámci Rómskeho filmového festivalu KALO ČANGALO sú jediným kultúrnym vyžitím, ku ktorému sa naši Rómovia dostanú. „Dotiahnuť“ Sendreiovcov do Rudnian sa nám podarilo už tretí krát, veríme, že sa nám to podarí opäť o rok.