Spájame sa pre ochranu zraniteľných

Šírenie ochorenia COVID-19 je výzvou pre celú našu spoločnosť a mnohí z nás majú z jeho možných následkov obavy. Veríme, že takéto kľúčové etapy v živote spoločnosti nám dávajú aj príležitosť dokázať to, čím ako jednotlivci aj spoločnosť skutočne sme a čo nás definuje.

Pandémia sa dotýka každého z nás, no žijú medzi nami aj skupiny ľudí, ktoré sú voči ochoreniu a jeho následkom ešte zraniteľnejšie. Prvou skupinou, ktorú si v tomto kontexte zrejme predstavíme, sú seniori a ľudia so zdravotnými ťažkosťami. Šírenie koronavírusu a sprievodné následky však ohrozujú aj jednorodičov, nízkopríjmové rodiny, ľudí bez domova, ženy zažívajúce domáce násilie, cudzincov či obyvateľov marginalizovaných komunít a ďalších.

Viaceré organizácie preto spojili sily a vypracovali vyhlásenie, v ktorom upozorňujú na konkrétne zraniteľné skupiny a navrhujú formy riešenia a pomoci. Keďže v ETP Slovensko si myslíme, že cesta k riešeniu vedie v prvom rade cez spájanie, pridali sme sa k signatárom vyhlásenia.

Celý text vyhlásenia i zoznam organizácii, ktoré na ňom pracovali a ktoré sa pridali k sigantárom, nájdete tu.