„Som Košičanka, som Košičan“

2. časť miniseriálu o cudzincoch: Viete koľko cudzincov mimo krajín EÚ žije v súčasnosti v Košiciach a z ktorých krajín pochádzajú?

 Z Hodnotiacej správy integrácie cudzincov v meste Košice 2018 (vypracovaná ETP v spolupráci s partnermi) vyplýva, že v ostatných rokoch je v Košiciach (Košice – okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV) badateľný trend zvyšujúceho sa počtu cudzincov. V roku 2014 to bolo 1574 štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom v roku 2018 už 3781 štátnych príslušníkov tretích krajín (približne 1,6% obyvateľov Košíc). Ku 30.11.2018 eviduje Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 39 azylantov a 22 cudzincov s doplnkovou ochranou (t.j. spolu 61 osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území Košíc).

Ak sa pozrieme bližšie na rozdelenie podľa pohlavia a veku, možno konštatovať, že pričom pri trvalom pobyte sú muži a ženy viac-menej v rovnováhe, pri prechodnom pobyte sa výrazne zvyšuje počet mužov. Je to evidentné najmä v produktívnom veku, kedy muži vo väčšom počte prichádzajú za prácou a štúdiom.

Cudzinci z Ukrajiny vysoko prevyšujú cudzincov z iných krajín. Nasleduje Vietnam, Izrael, Rusko, Srbsko, Čína, India, Lýbia, USA a Macedónsko.

Viac o dôvodoch, prečo cudzinci (štátni príslušníci tretích krajín) prichádzajú do Košíc si povieme v ďalšej časti nášho miniseriálu. Sledujte.

Za krásnu infografiku ďakujeme východné pobrežie! V galérii nižšie, všimnite si krásny citát od Mojiho, nášho kamaráta z Iránu.