Sociálne a zdravotné služby v Evakuačnom tranzitnom centre v Humennom, Slovensko

Poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb utečencom z tretích krajín počas ich 6-mesačného pobytu na Slovensku pred presídlením do tretej krajiny.

Dátum realizácie: August 2009/December 2013 a Január 2014/December 2014
Podpora: Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov
Finančný príspevok: EUR 1,207,199 a EUR 725,750