Sme na nich pyšní

Prvý máj – Sviatok práce je príležitosť pochváliť vynikajúcu prácu ľudí, ktorí ju vykonávajú s nadšením – hlavou, rukami i srdcom.

Medzinárodná kampaň Sme na nich pyšní sa zrodila v tvorivej dielni organizátorov projektu RARE, ktorý sa realizuje v rámci Dunajského nadnárodného programu Interreg na pomoc Rómom v dunajskom regióne v integrácii na trh práce.  Medzi 21 organizáciami z 8 krajín, ktoré na ňom spolupracujú, je aj ETP Slovensko.

V kampani Sme na nich pyšní ide o to, aby sa demonštrovala rozmanitosť dobrej práce Rómov. Tvorcovia navrhli, aby tento deň uverejnili na svojich webových stránkach participujúce organizácie (je vítané, ak urobia tak aj ďalší) selfie rómskych pracovníkov – pri práci či cestou do práce.  Aj toto je cesta, ako bojovať proti diskriminácii a ukázať, že Rómovia sú užitočnou súčasťou našej spoločnosti, ba ekonomickým potencionálom pre Európu.

My v ETP, ktorí pracujeme so segregovanými ľuďmi z rómskych osád už sedemnásty rok, od našich klientov a zamestnancov dobre vieme, ako je to, keď človek od malička pociťuje ústrky, ponižovanie a zúfalstvo biedy, lebo sa v dospelosti nadokáže zamestnať, hoci by rád pracoval, často aj napriek tomu, že má  vzdelanie, lebo býva na zlej adrese, lebo má inú farbu pleti. Tých zlovestných lebo je mnoho.  Vieme i to, ako prežíva ďalšia skupina našich klientov – legálni migranti, keď na nich na ulici za nič útočia a je dobre, ak len slovne.

Sme proti akejkoľvek diskriminácii. To azda ani nemusíme zdôrazňovať, vidno to z náplne a dosahu našej práce.

Prvý máj – Sviatok práce preto využívame na to, aby sme pochválili dobrú prácu našich Rómov, ale aj tých, čo pracujú s Rómami i migrantmi. Sme hrdí na našich Rómov, ale aj Slovákov, Rusínov, Maďarov, Somálcov, katolíkov, evanjelíkov, pravoslávnych, mohamedánov, budhistov, proste všetkých, čo patria do nášho tímu a spolupodieľajú sa na našej užitočnej práci.

Je naozaj dobre pracovať v tíme, kde sme jeden na druhého hrdí.

Aj keď nie všetci naši kolegovia poskytli svoje selfie, uverejňujeme (zatiaľ) aspoň niektorých.