Sľubujem, že už hnevať nebudem

Mik, mik, Mikuláš, /prišiel s čertom na koláč, /sľubujem, sľubujem, /že už hnevať nebudem…

Touto básničkou vítali predškoláci vo Veľkej Ide Mikuláša so svojimi pomocníkmi. Aj tento rok sa na jeho príchod poctivo pripravovali. S rodičmi vyrábali ozdoby na vianočný stromček, ktorý spoločne postavili a skrášlili. Naučili sa veľa veršíkov a pesničiek, aby Mikuláša potešili a za snahu dostali sladkú odmenu.

Mikuláš myslel aj na deti, ktoré navštevujú školské kluby a na schopné deti. Aj im spríjemnil deň svojou prítomnosťou a balíčkom.