Slimák patrí do trávy

„Deti našli na ceste slimáčika a hneď ho odniesli do trávy. Bol to pekný dôkaz, ako si dokážu okamžite osvojiť myšlienky o ochrane prírody a správať sa podľa nich,“ hovorí Majka Miščíková z nášho komunitného centra  v Rankovciach.

Komunitné centrum sa zapojilo do Dňa Zeme, ktorý organizovala obec Rankovce spolu s ostatnými ľuďmi, ktorí chceli skrášliť dedinu a najmä očistiť ju od odpadkov. S deťmi sme upratovali okolie obecného úradu, preliezok, priestor v blízkosti komunitného centra a okolie.

Okrem toho, že sme prežili príjemný „čas upratovania“, mali sme pohyb na čerstvom vzduchu a s deťmi sme sa porozprávli o tom, aké je dôležité chrániť prírodu a živočíchov v nej. Vysvetlili sme im, čo všetko prírode ubližuje a ako jej môžu pomáhať, aby príroda ostala krásna a žili v nej zdraví ľudia.

Do zberu odpadkov sa zapojili všetky deti, čo prišli dopoludia do komunitného centra a dokonca aj malí predkoláčikovia si navliekli rukavice a upratovali.