Skúsenosť sprostredkovaného učenia

Prezentáciu predniesla Eva Váňová z Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v Bratislave 10. novembra 2016.

PaedDr. Eva Váňová