Školský klub FIE na Luníku IX

Od októbra tohto roku rozbehlo ETP Slovensko na Luníku IX ďalšiu aktivitu zameranú na vzdelávanie žiakov prvého stupňa. 

Deti zo sídliska sa stretávajú každý deň školského vyučovania v popoludňajšom školskom klube Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (FIE), aby si pod vedením mediátorov – vyškolených lektorov FIE a tiež asistenta programu druhošancového vzdelávania – upevnili návyky učiť sa a rozvinuli svoje schopnosti.
V októbri sa zoznamovali s prvým inštrumentom Usporiadanie bodov. Pracovali s tzv. inštrumentmi – pracovnými listami, kde k vyriešeniu úloh stačí ceruza, trpezlivosť a premýšľanie. Problémy analyzovali aj s pomocou kreatívnych sprievodných činností, diskusiou či hrou.

Pravidelné stretávanie sa v školskom klube FIE podporí ich kognitívne myslenie, rôzne stratégie myslenia, ochotu systematicky riešiť problémy a povzbudí v nich chuť učiť sa.