Školenie FIE – 1. časť

„Vytvoriť pocit bezpečia je to najviac, čo môžeme urobiť… Bezpečné prostredie vytvára v deťoch motiváciiu,“ poradila okrem iného PaedDr. Eva Váňová z Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe kolegom z komunitných centier ETP a učiteľom škôl, ktorí vo svojej práci s deťmi uplatňujú akceleračnú metódu Feuersteinovho obohacovania (FIE). Prvá časť školenia s vysoko kvalitnou lektorkou trvala od pondelka do piatku v jednom z hotelov v Košickej Belej. Druhá časť školenia pokračuje o mesiac v Herľanoch a znovu potrvá päť dní.