Sexuálna výchova

V mesiaci november sa v našom komunitnom centre uskutočnilo školenie „Sexuálna výchova“. Všetci sme boli vo veľkom očakávaní, čo nové sa dozvieme na tomto školení. Každý zo zúčastnených zvedavo počúval všetko, o čom lektorka kurzu prednášala.

Mladí sa dozvedeli, ako sa môžu chrániť pred nechceným tehotenstvom ako aj pred chorobami. Naučili sa rozlišovať aj medzi láskou a priateľstvom

Na naše prekvapenie mladých táto téma veľmi zaujala. Mali možnosť pozrieť si niekoľko filmov týkajúcich sa tejto témy. Boli prekvapení, keď videli model nenarodeného dieťaťa v 10 týždni. Okrem iného sme tiež diskutovali o umelom prerušení tehotenstva. účastníci kurzu sa až počas tejto diskusie dozvedeli, že dieťa má už všetko vyvinuté. Po skončení školenia prejavili všetci mladí ľudia radosť z toho, že sa mohli školenia zúčastniť.