Sexuálna a protidrogová výchova

Od júna 2010 v našom komunitnom centre prebieha „Sexuálna a protidrogová výchova“. Ponajprv sme museli absolvovať kurz sexuálnej a protidrogovej výchovy, aby sme mohli naším rovesníkom prednášať o týchto veciach. Tento kurz je pre našu komunitu nevyhnutný, pretože s omamnými látkami, či už alkoholom, toluénom a inými ľahšími či ťažšími drogami, sa ľudia z našej osady stretávajú denno-denne. Požívajú ich ako mladiství, tak aj starší Rómovia v osade.

Začiatky kurzu neboli vôbec ľahké a jednoduché, ako sme si to pôvodne mysleli. Väčšina rovesníkov to brala skôr ako spestrenie dňa, ako zábavu. Nechceli sa s nami rozprávať o svojich problémoch ani o problémoch svojich rodinných príslušníkov či kamarátov. Postupom času sme to spoločnými silami zvládli a oni sa nám pomaly začali otvárať a čím ďalej, tým viac sa rozhovorili o svojich problémoch a skúsenostiach. Ako je známe, Rómovia majú problémy ako po sexuálnej, tak aj po drogovej stránke a to, že sa o tom v komunitnom centre môžeme otvorene porozprávať, pre nich znamená naozaj veľa.

Nikola Horváthová