September 2010: Nástup do školy

V septembri je čas nástupu detí do školy. Aj niektorí naši predškoláci nastúpili do prvého ročníka. Po príchode zo školy pomerne všetci chceli chodiť aj na predškolskú prípravu. Bolo ťažké im vysvetliť, že oni sú už veľkí školáci a musia uvoľniť miesto mladším kamarátom.

Na predškolskej príprave nám ostali, aj niektoré deti, ktoré k nám chodili so svojimi staršími súrodencami a teda s našou prípravou už majú skúsenosti. Prišlo aj zopár nových detí, ktoré si začínajú zvykať.