Workshop Mosty z chudoby pokračuje

Každá komunita, v ktorej pôsobí ETP Slovensko, je iná a má svoje špecifiká. Tie poznajú najlepšie sociálni pracovníci, učitelia, zamestnanci samospráv a ďalší ľudia, ktorí sa rôznou formou zapájajú do integrácie a zlepšenia životných podmienok obyvateľov sociálne znevýhodnených komunít.

Práve ľudia, ktorí dennodenne pracujú s klientmi, sa zúčastnili na seminári Mosty z chudoby. Seminár sa postupne realizuje v 10 mestách a obciach na východnom Slovensku. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými znakmi medzigeneračnej reprodukovanej chudoby, ktoré sú v rôznych komunitách spoločné.

Vo februári sa seminár realizoval v Spišskom Podhradí a v Sabinove. Na oboch stretnutiach sa diskutovalo najmä o príčinách chudoby, o tzv. nepísaných pravidlách troch spoločenských tried a tiež o predsudkoch, ktoré nám často bránia v našej snahe pomôcť.

Seminár Mosty z chudoby priniesol zúčastneným sociálnym pracovníkom, učiteľom, asistentom či zamestnancom samospráv a úradov práce množstvo nových poznatkov, ktoré im môžu pomôcť lepšie porozumieť klientom a tým zefektívniť  a zlepšiť ich prácu.

Na seminári sme sa porozprávali s prítomnými úspešnými Rómami, asistentkou v materskej škole Nano Nagle Centre v Spišskom Podhradí, Marcelou Bendíkovou, a terénnym sociálnym pracovníkom mesta Sabinov, Ladislavom Dudom, ktorí sa rozhodli získať vzdelanie a dosiahnuť v živote to, o čom snívali. Vypočujte si, aká bola ich cesta k úspechu a čo bolo ich motiváciou k dokončeniu štúdia a uplatneniu sa v práci.