SCHOPNÉ DETI – MENTORSKÝ PROGRAM

Cieľom projektu Schopné deti – Mentorský program je systematicky pokračovať v dlhodobej podpore 54 žiakov zo 4 marginalizovaných rómskych komunít (MRK). ETP Slovensko kladie dôraz na to, aby žiaci z MRK úspešne ukončili základnú školu (ZŠ) a plynule prešli na štúdium na strednej škole (SŠ), aby sa zlepšila ich školská úspešnosť a aby sa uplatnili na trhu práce.

Účastníkmi projektu Schopné deti – Mentorský program sú žiaci ZŠ a SŠ z Rankoviec, Starej Ľubovne, Veľkej Idy a Košíc-Luníka IX.

20 mentorov bude mentorovať 54 žiakov, aby dosiahli čo najlepšie školské výsledky, viesť ich k zodpovednosti k vzdelaniu a k plánovaniu budúcnosti.

Viac info o projekte na stránke www.schopnedeti.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

ČLÁNKY Z AKTIVÍT