Šanca pre Rómov

Program zameraný na zvýšenie šancí Rómov z MRK v Mestskej časti Košice – Šaca ukončiť si vzdelanie a uplatniť sa v pracovnej oblasti.

Dátum realizácie: Máj 2011/Jún 2013
Podpora: Roma Education Fund, Veľvyslanectvo USA, Holandska a Veľkej Británie v SR
Finančný príspevok: EUR 186,860