Napriek nepriaznivému počasiu v máji

Napriek nepriaznivému počasiu v máji, sa počet klientov znížil len minimálne. Deti navštevujú mimoškolské aktivity, naďalej ich baví vyrábať rozličné veci z papiera, kresliť, pripravovať kubánsky tanec, či si pravidelne zahrať rómsko-nerómsky futbal bez bariér. Mladé dievčatá sa učia každý piatok variť a doma sa snažia uvariť to čo sa v centre s tútorkou naučili.

Keďže hudbou deti žijú najviac, najobľúbenejšie sú súťaže v tanci, kde sme našli niekoľko veľmi nadaných detí. Približne päťdesiat až šesťdesiat detí sa stretlo v priestoroch komunitného centra a v dvojiciach prezentovali ľubovoľný tanec: hip-hop, latino, funky a cigánske tance. Tancov bolo mnoho a účastníkov tiež, čo nás veľmi potešilo. Porota zložená z troch dospelých Rómov rozhodovala a posudzovala, ktorý tanec je hodný víťazstva. Víťazi boli odmenení sladkosťami a samozrejme veľkým potleskom. Mnoho detí, ktoré sme si všimli na tejto súťaži sa zapojili do krúžku tanca a spolu nacvičujú tance na rôzne verejné vystúpenia a tak krásne reprezentujú nielen svoju menšinu, ale aj komunitné centrum a v neposlednom rade Občianske združenie ETP Slovensko.