S výstavbou domčekov pokračujeme aj v tomto roku!

Projekt Z chatrče do 3E domu mení pohľad na Rómov, ktorí sú v očiach verejnosti vnímaní ako ľudia, ktorí si nevedia zabezpečiť dôstojné bývanie a domy, v ktorých žijú, si nevážia a nestarajú sa o ne. ETP Slovensko pilotne testovalo tento projekt počas minulého roka v obci Rankovce a po obrovskom úspechu v tomto roku pokračujeme s ďalšími záujemcami.

Po tom, čo si prví štyria klienti v rámci projektu Z chatrče do 3E domu postavili svoje nové domčeky, v ktorých už od decembra bývajú, sa prvotné obavy obyvateľov osady rozplynuli a záujem o mikropôžičku prejavili aj ďalšie rodiny. V tomto roku bude poskytnutá mikropôžička deviatim staviteľom v Rankovciach, ktorí si už dnes odkupujú od obce pozemky, na ktorých budú ich vlastné domy stáť, rovnako sa tiež vybavujú stavebné povolenia a ďalšie náležitosti, aby sa výstavba mohla čoskoro začať.

Rudo, Michal, Lukáš a Emil, prví štyria klienti, si svoje domovy postupne zariaďujú.
Za Rudovým domom je malá záhradka, kde si rodinka vie sama čo-to dopestovať. V súčasnosti klienti spolu so stavebným koordinátorom pracujú na dokončení studne, aby mali vo svojich domoch zavedenú vodu.

Výsledok pilotného projektu Z chatrče do 3E domu – štyri domy postavené majiteľmi na ich vlastných pozemkoch a za ich peniaze – je veľkou motiváciou pre ďalších záujemcov, o čom svedčí aj fakt, že nielen tí, ktorých domy už stoja, ale aj tí, ktorí s výstavbou začnú v tomto roku, pravidelne každý mesiac platia dohodnutú sumu včas.

Pozrite si video z minuloročnej výstavby, kde uvidíte, ako to celé prebiehalo:

O projekt Z chatrče do 3E domu prejavili záujem aj médiá. Čo si o projekte myslia? Pozrite si reportáže odvysielané v Správach RTVS:

Dôstojné bývanie si vedia zabezpečiť aj sami

Reportáž o novopostavených domčekoch v Rankovciach v Správach RTVS

alebo si prečítajte viaceré články:

Nie sme všetci rovnakí, odkazujú bývalí osadníci v Rankovciach

Rómovia v Rankovciach si sami postavili domy

V Rankovciach sa osvedčilo, že si Rómovia stavali domy sami

Pri výstavbe nových domčekov spolupracujeme s OZ Pre lepší život, ktoré sídli v Rankovciach a pôsobí v obciach kecerovsko – olšavského regiónu.