S rodičmi a policajtmi

Na aprílové stretnutie s rodičmi sme v komunitnom centre vo Veľkej Ide pozvali našich susedov z polície. Detičkám pútavo porozprávali o svojej práci, o bezpečnosti v cestnej premávke, o škodlivosti fajčenia a užívania omamných látok.

Deti si zblízka prezreli putá, policajnú nepriestrelnú vestu a na vlastnej koži si vyskúšali, aké je to sedieť v policajnom aute a púšťať policajnú sirénu.Po besede nasledovala diskusia s rodičmi, počas ktorej si deti vymaľovávali vlastného policajta.