Rozšír si obzor

Jarné prázdniny v Starej Ľubovni-Podsadku boli také skvelé, že na ne tamojší školáci ľahko nezabudnú. Komunitné centrum pripravilo pre deti všetkých vekových kategórií cyklus podujatí pod názvom Rozšír si obzor. 


„Keď majú deti zo školy voľno, len tak sa vyvaľujú. Aby sme ich zaujali niečím užitočným, na každý deň prázdninového týždňa sme pre ne vymysleli iné, príťažlivé aktivity,“ hovorí vedúci komunitného centra Peter Gomolák. Jeden deň si tríbili šikovnosť, ďalší zdatnosť, iné dni patrili rozvoju vedomostí, nadaniu, pokúšali sa zaujímavo prerozprávať film, či besedovali s policajtmi a prezerali si ich zbrane 
Posledný deň bol dňom lásky. Vyhodnotili najšikovnejšie družstvo a päťdesiatka detí spoločne stolovala. Dohodli sa, že aj keď je jeden v niečom silnejší a iný slabší, sú jedno spoločenstvo a silní pomáhajú slabým.