Rozlúčka s letnými prázdninami

V posledný augustový týždeň 26.8. sa v našej lokalite konalo kultúrno – športové popoludnie. Pripravili ho tútori, členovia miestnej komunity a komunitná pracovníčka. Prvotným cieľom bolo predviesť rodičom, čo všetko sa ich deti na voľno-časových aktivitách naučili, čomu sa v krúžkoch venujú. Vystúpenia si prišli okrem rodičov pozrieť aj ostatní členovia komunity.Prišli aj Rómovia z iných komunít, ktorým sa vystúpenia páčili a chceli by niečo podobné aj v ich komunitách. Popoludnie sme zahájili spoločným zaspievaním rómskej hymny. V úvode sa predstavil súbor tradičných rómskych tancov a po ňom speváčky a tanečníci HIP- HOPU z krúžku spevu a netradičných tancov. Keďže u nás funguje aj krúžok športových a spoločenských hier, pre jeho členov sme pripravili športové súťaže. Deti súťažili v kopaní 11m kopov, mladšie deti v jazde na kolobežkách, staršie v jazde na bicykli do vrchu a v behu na 100 m. Deti z počítačového krúžku súťažili v tvorbe plagátov na danú tému. O víťazovi rozhodovala 8 členná porota, zložená z tútorov a dobrovoľníkov. Všetkých súťažiacich sme odmenili sladkosťami, výhercovia dostali pekné ceny. Toto súťaženie však strhlo aj „dospelákov“ a chceli súťažiť aj oni. A tak im vedúci športového krúžku za pomoci ochotných dobrovoľníkov pripravil súťaž v kopaní 11m kopov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, muži a ženy. Aj víťazov dospelákov sme odmenili peknými cenami. Na záver dňa sa konala diskotéka pre všetkých. Verím, že na túto peknú akciu budú všetci ešte dlho spomínať.