Rozhovor s americkým vynálezcom a učiteľom-experimentátorom

28. mája sa 16 našich pracovníkov zúčastnilo interaktívnej prezentácie, s ktorou prišiel Gever Tulley – po bratislavskom TEDx – aj do Košíc.  Jeho metódy praktického vyučovania boli pre našich komunitných pracovníkov a pracovníkov, ktorí sa zaoberajú vzdelávaním v komunitných centrách veľmi inšpiratívne. Zaujímavé postrehy odzneli aj v rozhovore s ním, ktorý bol uverejnený v denníku Pravda.