Rozhodli sme sa žiť lepšie

V utorok 19. 11. 2013 sa v Bratislave konalo pracovné stretnutie týkajúce sa svojpomocnej výstavby rodinných domov v marginalizovaných rómskych komunitách. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť zástupcov štátnej správy s fungujúcim modelom svojpomocnej výstavby domov pre mladých ľudí z osád, ktorý nezaťažuje verejné financie.Stretnutie organizovalo ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Friedrich Ebert Stifting, zastúpenie v SR a UNDP – GEF. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva financií SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva vnútra SR a Fondu sociálneho rozvoja.

Brožúra na stiahnutie vo formáte .pdf

Film na stiahnutie vo formáte .mp4