Rozbehnutie činnosti včelárov

V roku 2004 komunita v obci Prakovce prostredníctvom tamojšieho občianskeho združenia Radosť Prakovce realizovala projekt s názvom Rozbehnutie činnosti včelárov. Týmto projektom sa pod odborným vedením a za účasti mladého dorastu obnovili už skoro zabudnuté tradície včelárenia a postavili nové včelíny v obci.

„Projekt sme začali realizovať v druhej polovici marca. V spolupráci s obcou boli zabezpečené dva úle a včelárske náradie a pomôcky v celkovej hodnote 7 000,- korún. Obec zo svojho inventára poskytla stôl, skrine a stoličky. Na mesiac apríl bolo naplánované zakúpenie včelstiev, ale to v dôsledku oneskorenia jari a neprieznivého počasia bolo potrebné oddialiť. Začiatkom mája boli dve včelstvá zakúpené spolu s potrebným včelárskym náradím z prostriedkov grantu Fondu TVOJ SPIš.

Počas troch brigád sa nám podarilo upraviť okolie včelína a preriediť porast, ktorý pôvodne znemožňoval výlet včiel z úľov na ich novom stanovišti do okolia. V mesiaci jún sme dokúpili ďalšie včelie rodiny i nové úle.

Tohto roku (2005) očakávame výsledky nášho včelárenia a tešíme sa na vytáčanie prvého medu. Všetkých šesť našich včelích rodín totiž zimu prežilo.“

(Pavol Lukáš, zodpovedný za projekt Rozbehnutie činnosti včelárov)