Rómske ženy

V piatok 22. 11. 2013 sa v komunitnom centre v Spišskom Podhradí uskutočnilo prvé stretnutie s úspešnými rómskymi ženami. Seminár bude pokračovať ďalšími stretnutiami v komunitných centrách v Ostrovanoch, Starej Ľubovni a v Košiciach – Šaci.

Seminár Rómske ženy je súčasťou projektu Občianska participácia rómskych žien, ktorý organizuje občianske združenie In Minorita. Cieľom projektu je predstaviť úspešné rómske ženy, ktoré sa napriek mnohým stereotypom dokázali v živote presadiť a viesť plnohodnotný osobný a pracovný život. V rámci stretnutí sa predstaví 6 úspešných rómskych žien, ktorých práca sa dotýka rómskej kultúry – ide napríklad o učiteľku rómskeho jazyka, rádovú sestru, ktorá pracuje s rómskymi deťmi, či spisovateľku, ktorá píše o Rómoch.

Bližšie informácie o projekte a reakcie rómskych žien z KC Spišské Podhradie si vypočujte v priloženej nahrávke: