Rómske hlasy pre zajtrajšok 2012

Profesionálna podpora 30 talentovaných rómskych detí, ich interná motivácia, podpora multikultúrneho vzťahu s nerómskymi deťmi a umelcami, učiteľmi a ďalšími osobami z majority s verejnými prezentáciami dosiahnutých výsledkov.

Dátum realizácie: Január 2012/December 2012
Podpora: Ministerstvo kultúry SR, Mesto Košice, Mestská časť Košice-Šaca, individuálni darcovia a sponzori Košice – Šaca,
Finančný príspevok: EUR 16,700