Americký herec pomáha rómskym deťom podporiť ich kreativitu

V sobotu 5. júla 2014 pricestovali do Košíc traja americkí umelci z Dramatic Adventure Theatre (DAT) v New Yorku v Spojených štátoch amerických, aby sprostredkovali interaktívne umelecké workshopy pre deti a mládež z rómskej osady Budulovská v Moldave nad Bodvou.

Umelci z DAT navštívili východné Slovensko po prvýkrát pred tromi rokmi, keď zorganizovali ich prvý interaktívny umelecký workshop pre deti a mládež z rómskych osád.

Hneď od začiatku boli herci fascinovaní prácou s rómskymi deťmi pre ich spontánnosť a prirodzenosť, vlastnosti, ktoré sú pre divadlo veľmi dôležité. Odvtedy umelci z DAT v spolupráci s ETP Slovensko pripravujú interaktívne umelecké workshopy v rómskych osadách každoročne.

Hlavnou myšlienkou týchto workshopov je podporiť osobnostný rozvoj rómskych detí z málo podnetných komunít. Počas workshopov sa umelci snažia deti inšpirovať k tomu, aby dokázali vyjadriť svoje pocity prostredníctvom umenia, aby sa zamysleli nad pozitívnymi a negatívnymi udalosťami v ich živote a vedeli preniesť tieto zážitky na javisko. Umelecké hodiny tiež podporujú tímovú prácu, keďže všetky individuálne príbehy sú súčasťou jedného celku. Výsledkom je, že účastníci workshopov sa osobnostne rozvíjajú, získavajú sebavedomie a zároveň sa učia rešpektovať jeden druhého, spolupracovať a počúvať ľudí vo svojom okolí.

Ďalším významným zámerom workshopov je šíriť jedinečnosť a pestrofarebnosť rómskej histórie a kultúry. Zanietení americkí herci kombinujú svoje dlhoročné herecké skúsenosti so znalosťami bohatého rómskeho dedičstva a využívajú ich pri inšpirovaní účastníkov, ktorí sami vytvárajú divadelnú hru založenú na osobných skúsenostiach a životnej perspektíve. Workshopy sú naplánované tak, aby pomohli rómskym deťom a mládeži uvedomiť si jedinečnosť ich rómskeho pôvodu. Zámerom je dodať Rómom sebadôveru, ktorá by im umožnila byť hrdými na svoj pôvod. Z dlhodobého hľadiska majú takéto stretnutia pozitívny vplyv nie len na jednotlivcov, ale na rómsku komunitu ako celok.

Tento rok sú interaktívne umelecké workshopy organizované pre dve skupiny rómskych detí a mládeže z osady Budulovská v Moldave nad Bodvou. Americkí herci sa im budú venovať dva týždne, počas ktorých im pomôžu vytvoriť vlastnú divadelnú hru, ktorá bude mať premiéru 18. júla 2014.

The ART4Rom project has been funded with the support from the European Commission.