Rómovia v médiách a v realite

Naša kolegyňa Veronika Poklembová vystúpila v Poprade v diskusii #somtu offline: Rómovia v médiách a v realite. Hovorila o aktivitách ETP na Luníku IX a špeciálne o druhošancovom vzdelávaní. Diskusia sa prenášala na facebooku pre členov komunity #somtu.

Záznam  z diskusie