Romano drom

Tohtoročnej letnej školy Romano drom (v preklade Rómska cesta) sa zúčastnilo 60 vybraných talentovaných rómskych detí vo veku 13 – 19 rokov zo sociálne vylúčených komunít a rómskych get na Slovensku a v Českej republike. Konala sa počas letných prázdnin na Šlukovsku v severných Čechách. Letnú školu pripravila Ida Kelarová v spolupráci so svojim umeleckým a organizačným tímom MIRET a hudobníkmi z Českej filharmónie.

Sme veľmi radi, že aj v tomto roku boli do tohto skvelého projektu vybrané deti z lokalít, kde aktuálne pôsobíme. Letnej školy Romano drom sa zúčastnili dvaja talentovaní chlapci z Rankoviec – Patrik Turták a Roman Hada.

V priebehu dvoch týždňov deti prostredníctvom interaktívnych umeleckých workshopov spoznávali sami seba a svoju kultúru. Učili sa, že na to, aby sa stal človek úspešný mu nestačí talent, ale musí na sebe tvrdo pracovať.

Vyvrcholením letnej školy boli tri veľmi úspešne koncerty v troch mestách šlukovského regiónu – v Novom Bore, Rumburku a Děčíne. Na týchto koncertoch detský spevácky zbor Čhavorenge doprevádzali hudobníci z Českej filharmónie, ktorí sa do projektu zapojili už po tretíkrát.