RomaNet – projekt ukončený, skúsenosti zostanú

Posledný septembrový deň bol zároveň posledným dňom projektu  “RomaNet budovanie kapacít na báze spoločenstva”. Cieľom projektu bolo podporiť spoluprácu rómskych, alebo pro-rómskych neziskových organizácií pôsobiacich v pohraničných regiónoch Slovenska a Maďarska. Realizátori projektu ETP Slovensko a Karpatská nadácia Maďarsko poskytli desiatim menším organizáciám podporu pri rozvoji ich ľudských kapacít.

Metóda – „learning by doing”

Do projektu sa zapojilo  5+5 menších neziskových organizácií zo severomaďarského regiónu, Banskobystrického a Košického kraja. Výber organizácií bol založený na nasledujúcich kritériách: miestny vplyv, miera podpory od iných partnerov, jasné ciele, pevné odhodlanie pracovníkov, alebo dobrovoľníkov, a na druhej strane ich nedostatočné skúsenosti so získavaním finančných zdrojov na svoje aktivity, s implementáciou projektov a rozvíjaním partnerstiev na lokálnej úrovni.

Projekt mal niekoľko častí. Počas zimných mesiacov (október 2012-február 2013) realizátori pripravili pre 30 účastníkov dve pracovné cezhraničné návštevy a sériu školení na témy ako analýza súčasného stavu, mobilizácia komunity, rozvoj partnerstiev a príprava a realizácia projektov. V období od marca do júla 2013 mali účastníci možnosť odskúšať si naučené v praxi. Vo svojej komunite realizovali tzv. mini-projekty, ktorých projektové zámery si pripravili počas školení. Na slovenskej strane sa zrealizovalo päť mini-projektov:

Organizácia IN Network Slovakia, Veľká nad Ipľom, Lučenec – projekt zameraný na deti, ktoré sa naučili vyrobiť si vlastné hračky a hry z recyklovaných plastových fliaš, obalov na vajíčka a iného materiálu z domácnosti.

OZ Roma Veľké Dravce, Veľké Dravce – environmentálne zameraný projekt, počas ktorého si deti vyskúšali starostlivosť o vlastné bylinky, vyčistili divoké skládky v okolí obce a vysadili deväť ovocných stromčekov.

OZ Šačanský život, Košice-Šaca – organizácia zorganizovala pre verejnosť divadelné predstavenie, ktoré aj samostatne režírovala. Hercami boli mladí ľudia z rómskej komunity a ich rodičia, ktorí nemajú veľa možností ako tráviť zmysluplne voľný čas.

OZ Láčho Drom, Revúca – kultúrne podujatie, prehliadka mladých rómskych talentov. Združenie ďalej podporuje miestne nadané deti, pomáha rodičom pri zápise detí do základných umeleckých škôl, spolupracuje s Idou Kelarovou a organizáciou Divé maky.

OZ EQUITY, Moldava nad Bodvou – veľké upratovanie v osade Budulovská. Dobrovoľníci osadu vyčistili, v spolupráci so samosprávou zabezpečili nové kontajnery a obyvateľov ďalej vzdelávajú a dohliadajú na poriadok a pravidelný odvoz odpadu.

Počas celého obdobia organizáciám v práci pomáhali skúsení mentori.

Účastníci sa pri realizácii všetkých mini-projektov navzájom navštevovali, čo im dalo možnosť takto získané skúsenosti a inšpiráciu uplatniť aj pri svojich aktivitách. V lete (júl – august 2013) sa účastníci zúčastnili spoločných workshopov, kde realizované podujatia hodnotili a vymenili si medzi sebou zážitky a poznatky.

Záverečné podujatie: slovensko-maďarský rómsky festival a konferencia

Spoločná organizácia záverečnej konferencie a festivalu v maďarskej obci Szúcz (september 2013) bola vyvrcholením celého projektu. Všetky organizácie sa podieľali na prípravách pred podujatím a počas samotnej organizácie na mieste.

Prvou časťou programu bola konferencia, na ktorej boli prezentované výsledky desiatich mini-projektov. Okrem toho si s účastníkmi konferencie vymenili svoje skúsenosti z praxe aj pozvaní odborníci (Ján Hero, Jarmila Vaňová, Ágnes Kóka a Irma Horváthová). Hovorili o úspechoch integrácie prostredníctvom vzdelávania, umenia a každodennej práce v teréne.

Počas druhého dňa sa konal slovensko-maďarský Festival Bodag, ktorého program zaujal  približne 500 návštevníkov. Návštevníci sa mohli oboznámiť s tajomstvom pečenia tradičného rómskeho chleba bodag (marikľa) a ochutnať ho. Zabaviť návštevníkov prišli amatérske aj profesionálne umelecké súbory, rómski hudobníci a tanečné súbory. Program spestrila fotografická výstava (fotografie nafotené mladými ľuďmi, rómskymi foto amatérmi), futbalový turnaj a módna prehliadka rómskej módnej návrhárky. Deti sa zúčastnili interaktívneho divadla a vyrobili si vlastné výrobky a hračky v stánkoch s tvorivými dielňami.

Najväčším úspechom záverečného podujatia bolo symbolické ocenenie organizácií – účastníkov projektu – tou najlepšou známkou. Dokázali, že úspešným zorganizovaním záverečnej konferencie a festivalu si osvojili všetky predpoklady úspešného plánovania a realizácie projektov. Počas roka intenzívneho vzdelávania a aktivít v teréne získali cenné skúsenosti v rámci rozvoja komunít. Naučené a „odskúšané“ môžu následne uplatniť vo svojej činnosti pre komunity, v ktorých pôsobia.

 

Až potom si uvedomíme, aká sila sa v nás skrýva, až vtedy dokážeme prekročiť vlastný tieň, keď sa o to pokúsime!

(Gábor Suha, predseda združenia Laskó-forrás, Hevesaranyos)

 

Projekt RomaNet koordinovalo na slovenskej strane Občianske združenie ETP Slovensko, hlavný maďarský partner je Karpatská nadácia Maďarsko. Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (HU-SK Cross-Border Cooperation Program, www.husk-cbc.eu) prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie.

Viac informácií poskytne projektová koordinátorka Lenka Czikková, czikkova@ke.etp.sk

Tel. č.: 0917 179 635