RomaNet – Budovanie kapacít komunít

Program cezhraničnej spolupráce podporujúci rómske komunity v Karpatskom regióne (Slovensko-Maďarsko) prostredníctvom podpory a rozvoja rómskych neziskových organizácií, vytvorenie silnej profesionálnej siete pre cezhraničnú spoluprácu.

Dátum realizácie: Október 2012/September 2013
Podpora: EU –Európsky fond regionálneho rozvoja, Maďarsko-Slovensko Program Cezhraničná spolupráca 2007-2013
Finančný príspevok: EUR 58,211